תגיות: לימודים

15 ספטמבר 2019

Human Machine Pedagogy

MindCET
15 בספטמבר, 2019 - 16 בספטמבר, 2019
08 נובמבר 2018

תעסוקה-השכלה-ערכים

אוניברסיטת תל אביב
9:30 am - 3:30 pm