תגיות: ביולוגיה

13 פברואר 2019

האקתון עמידות חיידקים

13 בפברואר - 14 בפברואר
28 נובמבר 2018

האקתון אתגרים

מפעל דולב
28 בנובמבר, 2018 - 30 בנובמבר, 2018