תגיות: בוט

18 יולי 2019

Robotic Process Automation

קבוצת יעל
2:00 pm - 11:30 pm
07 פברואר 2019

The Bot-Hunting Hackathon

אוניברסיטת חיפה
7 בפברואר - 9 בפברואר