תגיות: אלגוריתמים

16 מאי 2019

DMBI Data Hackathon

אוניברסיטת בן גוריון
16 במאי - 17 במאי