תגיות: סטודנטים

08 מאי 2018

DMBI Data

אוניברסיטת בן גוריון
8 במאי - 9 במאי
26 אפריל 2018

HackIDC

26 באפריל - 27 באפריל
21 ינואר 2018

האקתון עתודה

אוניברסיטת בן גוריון
21 בינואר - 22 בינואר