DataHack 2017

אוקטובר 25 2017
פרטים
בית אליאנס
כי"ח 5
ירושלים, Israel
25 באוקטובר - 27 באוקטובר

Hadassah Hack Motivation

אוקטובר 31 2017
פרטים
מחלקת שיקום, הדסה הר-הצופים
ירושלים, Israel
31 באוקטובר - 2 בנובמבר

האקת-הון: ביטוח וחיסכון

נובמבר 06 2017
פרטים
מתחם הכנסים של הבורסה לניירות ערך
אחוזת בית 2
תל אביב, Israel
6 בנובמבר - 7 בנובמבר

חשיפה למטמון: הספריה הלאומית

נובמבר 23 2017
פרטים
הספריה הלאומית
גבעת רם
ירושלים, Israel
23 בנובמבר - 24 בנובמבר
כל האירועים

האקתונים קרובים

25 אוקטובר 2017

DataHack 2017

בית אליאנס
25 באוקטובר - 27 באוקטובר
31 אוקטובר 2017

Hadassah Hack Motivation

מחלקת שיקום, הדסה הר-הצופים
31 באוקטובר - 2 בנובמבר
06 נובמבר 2017

האקת-הון: ביטוח וחיסכון

מתחם הכנסים של הבורסה לניירות ערך
6 בנובמבר - 7 בנובמבר