האקתון קורונה

מרץ 19 2020
פרטים
19 במרץ - 15 באפריל

Hackorona

מרץ 23 2020
פרטים
23 במרץ - 6 באפריל

pass over (the) challenge

מרץ 31 2020
פרטים
31 במרץ - 6 באפריל
כל האירועים

האקתונים קרובים

19 מרץ 2020

האקתון קורונה

19 במרץ - 15 באפריל
23 מרץ 2020

Hackorona

23 במרץ - 6 באפריל
31 מרץ 2020

pass over (the) challenge

31 במרץ - 6 באפריל